காம சாஸ்திரம் தமிழ்
Sex Education in Tamil Edition

8 product(s) added to cart in last 30 minutes
List Price: ₹99.00
Best offer @ Checkout
✅ Lowest price available on Amazon

காம சூத்திரம் (Kama Sutra, வடமொழி: कामसूत्र), என்பது காமம் தொடர்பான தொடர்பான ஒரு பண்டைய வடமொழி நூலாகும். இது வாத்சாயனர் என்பவரால் எழுதப்பட்டதாகக் கருதப்படுகிறது. இவர் கிபி முதலாம் நூற்றாண்டுக்கும் ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்தவர் ஆவார். காம சூத்திரம் பல மொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நூலின் துவக்கத்தில், முதலில் நான்கு புருஷார்த்தங்கள் குறித்தும், பின்னர் அதன் முக்கியத்துவம் குறித்தும் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்நூலிலேயே அறம்(தர்மம்), பொருள்(அர்த்தம்) ஆகியவற்றுக்கு பிறகே காமம் என தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது[1]. எனினும் மேலை நாட்டவரின் தவறான மொழிபெயர்ப்பினாலும் மூலநூலில் இல்லாத பாலியல் சித்திரங்களையும் பின்னர் இணைத்ததனாலும் இந்நூல் பாலுறவு நிலைகள் பற்றியதாகவே பரவலாக அறியப்படுகிறது. உண்மையில் அது நூலின் ஒரு பகுதியேயாகும். இரண்டாம் அத்தியாயம் மட்டுமே முழுவது பாலியல் தொடர்பான கருத்துக்களை கூறுகிறது. காதல், பாலியல் கல்வி முதலிய பிற கருத்துகளும் இந்நூலில் கூறப்பட்டுள்ளன.

காமசூத்திரம் என்ற நூல் காம சாஸ்திரத்தை சார்த்து எழுதப்பட்ட நூல் ஆகும்[2]. இந்நூலின் படி, காம சாஸ்திரம், முதன் முதலில் சிவன் பார்வதியுடன் காமத்தை குறித்து பேசிக்கொண்டிருந்ததை, ஏதேச்சையாக கேட்க முற்பட்டார் நந்திதேவர். பிறகு மனித நலனுக்காக தான் கேட்டதை நந்தி தேவர் இதை ஒராயிரம் அத்தியாங்களில் எழுதினார். இந்த சாஸ்திரம் பின்னர் பலராலும் சுருக்கி எழுதப்பட்டது. வாத்சாயனர் தான் மூல காம சாஸ்திரத்தின் ஒரு சிறு பகுதியையே விவரிப்பதாக நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதன் சுலோகம் வருமாறு.tamil edition and tamil stories is the kamasuntra stories was a sex education in tamil

General information

 • The author associated with காம சாஸ்திரம் தமிழ்: Sex Education in Tamil Edition is Kaniyan Poongunran.
 • The format for காம சாஸ்திரம் தமிழ்: Sex Education in Tamil Edition is Kindle eBook.
 • The language for காம சாஸ்திரம் தமிழ்: Sex Education in Tamil Edition is Tamil.
 • காம சாஸ்திரம் தமிழ்: Sex Education in Tamil Edition is a Kindle Edition.
 • The number of pages for காம சாஸ்திரம் தமிழ்: Sex Education in Tamil Edition are 19.
 • காம சாஸ்திரம் தமிழ்: Sex Education in Tamil Edition is grouped in eBooks group of products.
 • The publication date for காம சாஸ்திரம் தமிழ்: Sex Education in Tamil Edition is 2018-06-22.
 • The release date for காம சாஸ்திரம் தமிழ்: Sex Education in Tamil Edition is 2018-06-22.
 • The sales rank for காம சாஸ்திரம் தமிழ்: Sex Education in Tamil Edition is 1325.

AuthorKaniyan Poongunran
BindingKindle Edition
FormatKindle eBook
LanguageTamil
Language TypePublished
Number Of Pages19
Product GroupeBooks
Publication Date2018-06-22
Release Date2018-06-22
Sales Rank1325

Bestsellers


Warning: DOMDocument::load(): Start tag expected, '<' not found in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318129031, line: 1 in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Start tag expected, '<' not found in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318128031, line: 1 in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Start tag expected, '<' not found in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031, line: 1 in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Start tag expected, '<' not found in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031, line: 1 in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Start tag expected, '<' not found in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/, line: 1 in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

      New Releases


      Warning: DOMDocument::load(): Start tag expected, '<' not found in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318129031, line: 1 in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Start tag expected, '<' not found in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318128031, line: 1 in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Start tag expected, '<' not found in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031, line: 1 in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Start tag expected, '<' not found in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976389031, line: 1 in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Start tag expected, '<' not found in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/, line: 1 in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

           Related Categories

           Trending Products at this Moment