சீவக சிந்தாமணி - கதை வடிவில்
Seevaga Sinthamani (Tamil Edition)

8 product(s) added to cart in last 30 minutes
List Price: ₹49.00
Best offer @ Checkout
✅ Lowest price available on Amazon

இந்த நூல் கம்பராமாயணத்துக்கும், பெரிய புராணத்துக்கும் முன்பு தோன்றியது. வைணவ ஆழ்வார்களும் சைவப் பெரியார்களும் கடல் மடை திறந்தது போன்று பாமாலைகள் பாடிவிட்டுச் சென்று இருக்கின்றார்கள்.

அவர்களுக்குப் பின் தோன்றிய மதிக்கத்தக்க நூல்களுள் இது தலையாயது ஆகும்.

கல்வியில் பெரியவர் கம்பர் என்று கூறுவர்; காவியத்தில் திருத்தக்கர் முன்னோடி என்று கூற வேண்டியுள்ளது. கம்பருக்கும் இவர் முன்மாதிரியாக விளங்கியுள்ளார்.

இந்நாலில் சீவக சிந்தாமணிக்கு உள்ளடக்கமும் செய்திகளும் சிதையாமல் இக்காலப் போக்கிற்கு இயையச் சுவையும் அழகும் நயமும் மிக்க உரைநடை வடிவம் தரப்பட்டுள்ளது.

- ரா.சீனிவாசன்

General information

 • The author associated with சீவக சிந்தாமணி - கதை வடிவில்: Seevaga Sinthamani (Tamil Edition) is ரா சீனிவாசன் Ra Srinivasan.
 • The format for சீவக சிந்தாமணி - கதை வடிவில்: Seevaga Sinthamani (Tamil Edition) is Kindle eBook.
 • The language for சீவக சிந்தாமணி - கதை வடிவில்: Seevaga Sinthamani (Tamil Edition) is Tamil.
 • சீவக சிந்தாமணி - கதை வடிவில்: Seevaga Sinthamani (Tamil Edition) is a Kindle Edition.
 • The number of pages for சீவக சிந்தாமணி - கதை வடிவில்: Seevaga Sinthamani (Tamil Edition) are 223.
 • சீவக சிந்தாமணி - கதை வடிவில்: Seevaga Sinthamani (Tamil Edition) is grouped in eBooks group of products.
 • The publication date for சீவக சிந்தாமணி - கதை வடிவில்: Seevaga Sinthamani (Tamil Edition) is 2018-05-29.
 • The manufacturer for சீவக சிந்தாமணி - கதை வடிவில்: Seevaga Sinthamani (Tamil Edition) is Azhisi eBooks.
 • The release date for சீவக சிந்தாமணி - கதை வடிவில்: Seevaga Sinthamani (Tamil Edition) is 2018-05-29.
 • The producer for சீவக சிந்தாமணி - கதை வடிவில்: Seevaga Sinthamani (Tamil Edition) is Azhisi eBooks.
 • The sales rank for சீவக சிந்தாமணி - கதை வடிவில்: Seevaga Sinthamani (Tamil Edition) is 9976.

Authorரா சீனிவாசன் Ra Srinivasan
BindingKindle Edition
FormatKindle eBook
LanguageTamil
Language TypePublished
Number Of Pages223
Product GroupeBooks
Publication Date2018-05-29
PublisherAzhisi eBooks
Release Date2018-05-29
StudioAzhisi eBooks
Sales Rank9976

Bestsellers


Warning: DOMDocument::load(https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318159031): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318159031" in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318157031): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318157031" in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031" in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031" in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/" in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

      New Releases


      Warning: DOMDocument::load(https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318159031): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318159031" in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318157031): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318157031" in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031" in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976389031): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976389031" in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/" in /home/ashver/webapps/bharatshopping/functions.php on line 4

           Related Categories

           Trending Products at this Moment